Afdrukken

De Raad van bestuur bestaat uit 10 leden en komt een keer per maand samen om het dagelijks bestuur van de club te bespreken. De leden zijn verkozen door de "Algemene Ledenvergadering". 

 Titre  Nom
Voorzitter
Ere-voorzitter Jacques Deneef
Onder-voorzitter Philippe van der Aa
Past-voorzitter Henri Niclaes
Secretaris Philippe van der Aa
Penningsmeester Henri Niclaes
Bestuurder Philippe Casse
Technisch adiviseur Jacques Duvivier
Bestuurder Dirk Van den Zegel
Projecten Martine Bain
Rally verantwoordelijke Alain Claesens
Webmaster Alain Allard