Begin Eind Activiteit Organisatoren Waar
29/03   Early Rally Philippe Vercammen & Alain Claesens  
    Algemene Vergadering    
25/04 02/05 May 1 Meet Margaret & Philippe Casse  Sachsen & Thüringe
05/06  07/06 Spring Rally Michel Meunier & Thierry Eyers  
21/06   Sun Rally Lieve & Leo Van Pelt  
03/07  05/07 Circuit des Arsennes J. Deneef (Evenement ondersteund door de HVCB)  
21/07   Rallye 21 juillet Thierry Flament & Alain Claesens  
23/08   Cabriolet Day Paul Denys  
04/09 06/09 Rallye 25-50 J. Deneef, M. van Eesbeeck & A. Claesens  
20/09   Fall Rally Marc Simons & Roger Van den Bril  
27/09   Sun Child Fr. Gillet (Evenement ondersteund door de HVCB)  
09/10 12/10 Rallye d'Automne  Ingrid De Jonge & Hervé de la Brière  
18/11   Vergadering der organisatoren    
    Jaarlijks Diner    

 

 

 
 
 
logo m1m
 

Beste Vrienden ,


Het Comité van de Historical Vehicle Club of Belgium en haar voorzitter vertrouwden ons voor de dertiende maal de eer en verantwoordelijkheid toe om de May one Meet te organiseren. Onze bestemming is reeds maanden geleden bekend gemaakt en we zijn dan ook verheugd de leden van de HVCB mee te voeren naar een interessante streek die voor maar weinig Belgen vertrouwd is.

Voortbordurend op het stramien waarmee we de bestemming van de May one Meet telkens doordraaien volgens de windroos voert deze 32e uitgave ons in 2020 pal naar het Oosten waarbij we ons in een veelal onbekende omgeving begeven. We hebben voor U de kennismaking met Saxen en Thüringen voorbereid en de beide meest markante steden daar, namelijk Dresden, ook wel het Florence aan de Elbe genoemd, en Weimar, dat ook wel het Athene van Duitsland wordt genoemd.

map m1m 2020

Voor het startsein zien we elkaar aan het eind van de namiddag op zaterdag 25 april 2020 in Gotha, inderdaad : de plaats waar onze koninklijke familie vandaan komt. De daaropvolgende zaterdag , 2 mei 2020, nemen we na het ontbijt van elkaar afscheid in Weimar. Op dat moment zullen we zowat 850 km hebben afgelegd

We knopen ook deze keer aan met de goede gewoonte waarmee we twee jaar geleden startten waarbij de HVCB voor haar May one Meet ervoor zorgt dat, in ruil voor een bescheiden som toevertrouwd aan een NGO gespecialiseerd in de aanplant van bomen, het geheel dat we door het gebruik van onze wagens aan CO2 uitstoten op deze nieuwe May one Meet wordt gecompenseerd.

En geheel binnen het kader van het afwisselen van nabije en verre bestemmingen, zal deze 32nd May one Meet in 2020 dus een « nabije » zijn !

Voor onze 7 overnachtingen selecteerden we 4 hotels waarvan we hopen dat deze U zullen bevallen :

Hoe hiernaartoe komen ?

Er zijn twee mogelijkheden welke we U kunnen bieden om naar de start van deze May one Meet te komen en om weer terug te keren naar België :

  • Ofwel komt in één ruk via de snelle route naar Gotha (530km vanaf de Brusselse Ring) en gebruikt U deze ook om terug te rijden vanaf Weimar (590 km),
  • Ofwel deelt U deze afstand op in twee etappes waarbij U kan overnachten in Siegen, wat U de mogelijkheid biedt om tussen Siegen en Thüringen een pittoreske route te nemen. Daarbij is dan de mogelijkheid om onderweg Eisenach en zijn boeiende Automobile Welt Museum te bezoeken..

Het staat U vrij om voor de éne dan wel de andere optie te kiezen zowel voor de heen- als voor de terugrit

Hen die hun oude wagen op een aanhanger wensen mee te brengen zullen een oplossing krijgen om hun gespan in Gotha te parkeren. Aan het eind van de rallye rest dan slechts een korte rit tussen Weimar en Gotha (minder dan 60km) om daar dan hun oude wagen opnieuw te laden voor de rit naar huis. De kost van deze mogelijkheid zal van het aantal kandidaten afhankelijk zijn.

Ieder HVCB lid in regel met het lidgeld is welkom en de inschrijvingen worden uiteraard aangenomen in volgorde van ontvangst van het voorschot, tot het maximum aantal van 39 deelnemende équipes is bereikt..

OPGELET : er is dus GEEN ENKELE MOGELIJKHEID om méér dan 39 deelnemende teams te ontvangen !

Sachsen en Thüringen

Als gevolg van de conferenties van Teheran en van Yalta tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 6 van de 16 Duitse Länder bij het Communistische machtsblok gevoegd. Samen met 4 andere Länder, te weten Saksen-Anhalt, Mecklemburg-Vorpommern, Brandenburg en Berlijn, zullen Saksen en Thüringen op 3 oktober 2020 de 30ste verjaardag vieren van hun terugkeer bij de 10 andere Länder van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit gebeurde aan het eind van een steeds moeilijker geworden periode van 44 jaar onder het regime binnen het Oostblok waarbij ze geheel buiten hun wil om waren aangehecht. De val van de Berlijns Muur op 9 november 1989 en ook die van het IJzeren Gordijn waren het directe gevolg van het ineenstuiken van het Oost-Duitse Regime onder druk van een volksbeweging die van onderuit kwam en die haar oorsprong vond binnen de kerken van de grote steden, met Leipzig voorop. De doodsteek kwam er toen de « grote Russische Broer » onder de inspirerende leiding van Mikhaïl Gorbatchev het onmogelijk achtte, dan wel het politiek gezien niet wenselijk achtte, om de opstand in te dijken. En dankzij de bovenmenselijke inspanningen van kanselier Helmut Kohl werden de « beide Duitslands » met elkaar verenigd op 3 oktober 1990.

Het Duitse grondgebied is hiermee heden ten dage 11 maal groter dan het Belgische. De bevolkingsmassa heeft de kaap van de 83 miljoen inwoners overschreden, wat 7,5 keer die van België is. Men staat erg open naar migranten toe met als gevolg een positief migratiecijfer. Interessant om te weten is ook het feit dat het Duits de meest gesproken moedertaal is in Europa.

Onze grote buur is dus samengesteld uit 16 onderscheiden « Länder », die elk ook zowel een erg verschillende grootte als een verschillende graad van autonomie kennen.
Saksen is naar oppervlak het 10 e Land (5,2% van het grondgebied) en het 6 e naar populatie (4,9%).
Thüringen is het 11 e naar oppervlak gemeten (4,5%) en het 12 e naar populatie (2,6%)

Deze twee Länder die aan de voet liggen van het Erzgebirge (Ertsgebergte), tegen de grens met Polen en Tsjechië, hebben een totaaloppervlak van 34.650 km2 en 6.260.000 inwoners.

Terwijl we Duitsland als geheel kunnen beschouwen als een relatief jonge staat, het werd immers gesticht in 1861, kenden de Länder elk apart een geschiedenis die even lang als rijk gevuld is.

Voor de liefhebbers van de automobielgeschiedenis kunnen we Saksen en Thüringen niet beter karakteriseren dan met hun respectievelijke méér dan 3 miljoen Trabantjes en méér dan een miljoen Wartburgs ! Weten die liefhebbers ook dat voor de laatste wereldoorlog Saksen alleen al méér dan 20 automerken telde en een zestigtal motomerken ?
Natuurlijk beschikten al die ondernemingen, gelegen aan de voet van het Erzgebirge, over delfplaatsen voor alle mogelijke metalen die toen gekend waren in Europa en bovendien ook over een veelheid aan smelterijen in al de omliggende valleien

Maar vooral vindt men in Saksen en Thüringen een opeenstapeling van zowel een rijk cultureel verleden alsook van prachtige landschappen. We zijn dan ook opgetogen U te kunnen meevoeren op deze ontdekkingstocht van de 32nd May one Meet. Op onze eerste twee verkenningstochten in de maanden juli en september selecteerden we voor U aangename hotels en een reisweg met een programma waarvan we hopen en verwachten dat deze U zullen bevallen. Een derde verkenningstocht begin maart zal ons toelaten om zowel het roadbook af te ronden alsook om onze culturele gids te vervolledigen welke U zal helpen bij de kennismaking met deze streek, dit dan in functie van Uw interesses en culturele nieuwsgierigheid. Deze culturele gids -in het makkelijk te hanteren A5 formaat- geeft U de specifieke geschiedenis horend bij elke streek, opdat U ook een idee krijgt hoe deze past in de gehele Duitse geschiedenis.

Bij onze passage van Dresden bieden we aan hen die het wensen de mogelijkheid een opvoering bij te wonen van de Barbier van Sevilla van Gioacchino Rossini in de beroemde Dresdner Sermper Oper.

Ziehier de rijke culturele mix waarmee we kennis kunnen maken bij gelegenheid van deze nieuwe May one Meet.

Parkoers en bezoeken :

De indeling van de etappes en de keuze hierbij van de hotels is erop gericht om U zowel ruim de tijd te geven om een maximum aantal aan bezoeken te doen uit de lijst die we U beschrijven in het cultuurboekje, alsook om daarbij ten volle te genieten van landschappen, steden en dorpen waar we doorheen zullen rijden. Voeg hierbij dan nog het plezier voor zowel onze wagens als de inzittenden om te mogen rijden op « Duitse » wegen die volledig vrij zijn van verkeersremmers en verkeersdrempels ! En in de mate van het mogelijke hebben wij getracht de stukken baan waarop we moeten rijden met de zon in ons gelaat tot een minimum te beperken.

Tientallen mogelijkheden voor een bezoekje liggen beiderzijds langsheen onze route van in totaal zo’n 850km, met dag afstanden die variëren tussen 20 en 275 kilometer. Net zoals bij de vorige edities van de May one Meet welke we organiseerden, waakten we erover om ook nu de grootst mogelijke waaier aan verschillende interesse-domeinen met onze bezoekjes te bestrijken. Meer nog, middels vier « gezamenlijke » gegidste bezoeken maken we kennis met de historische centra van zowel Dresden als Weimar, het superbe August Horch Museum, dat zich in de historische gebouwen bevindt waarin Audi in 1924 zetelde en – naar we hopen - ook de « glazen fabriek » van Volkswagen in Dresden.

Vermits alle dag afstanden elk afzonderlijk zeer redelijk zijn kunnen we ze afrijden aan een ritme dat elkeen voor zich kan bepalen met telkens die stops waartoe U zich aangetrokken voelt tussen de start ‘s ochtends en de aankomst ‘s avonds. Dit op een zulkdanige uur dat U nog kan profiteren van wat ons hotel te bieden heeft alvorens te genieten van het aperitief en het avondmaal of…. zelfs nog even een wandeling te maken.

Zoals talrijke equipes dat reeds waardeerden op voorgaande May one Meets, laten wij U ook nu de vrije keuze om de plaats voor Uw middagstop zelf te kiezen. Dit in functie van waar U zich bevindt op het parkoers. Tevens geeft dit de mogelijkheid aan elkeen om af te spreken met vrienden waarmee U graag eens uw « Mittagspauze » in beperkt gezelschap zou willen doorbrengen.

Het culturele boekje voorziet U van alle mogelijke informatie en nuttige raad om ten volle te kunnen genieten van Uw daguitstap. Hierin vindt U voor elke deeletappe de benodigde tijd wordt waarmee U deze aan een gematigd tempo kan rijden alsook de benodigde minimumtijd voor de meeste bezoekjes die mogelijk zijn onderweg. Dit moet elke equipe in staat stellen om die stops en bezoekjes uit te kiezen die best passen bij hun culturele smaak, hun nieuwsgierigheid of ook nog de nood aan frisse lucht en …. de tijd die beschikbaar is. Tijdens voorbije May one Meets hebben bepaalde deelnemers gemeend onze inspanningen bij het organiseren en opzoekwerk voor dit alles te moeten belonen door zeer tot onze aangename verrassing alle bezoekjes onderweg aan te doen ! Wees er echter van overtuigd dat we vooral voldoening scheppen uit het feit van U allen tevreden te zien over die bezoeken die U zelf echt graag had gedaan !!

Elke avond voorzien we een kleine briefing om U nog eens het precieze programma van de volgende dag te beschrijven. Hierbij gaan we ook in op Uw vragen zodat U voor de volgende dag dat persoonlijk programma kan samenstellen dat best past bij U. Die keuze is des te makkelijker te maken aan de hand van de tijd nodig om het dag parkoers aan een normaal tempo te rijden en ook de tijden nodig voor elk bezoek welke U zoals gezegd allemaal terugvindt in het kleine culturele boekje.

Net zoals bij de vorige May one Meets welke wij organiseerden, zullen wij aan equipes die het ongeluk hebben van na inschrijving toch van hun deelname te moeten afzien, hun deelname in de onkosten terugbetalen. Dit uiteraard in de mate dat deze gelden nog niet doorbetaald werden naar de hotels en verschillende dienstverleners. Het spreekt voor zich dat in het geval een equipe die forfait moet geven vervangen kan worden door andere deelnemers op de wachtlijst, dat dan de volle 100% van het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort. Bovenop een repatriëringsverzekering die van pas komt wanneer Uw voertuig in panne valt, raden wij U daarom aan om een annuleringsverzekering af te sluiten die, in geval U moet afzien van deelname, binnen de limieten van het contract de bedragen zal vergoeden die reeds door ons doorbetaald werden en welke wij dus onmogelijk kunnen terugbetalen.

Bij deze danken wij U nogmaals voor Uw interesse en Uw vertrouwen in onze organisatie. Wij van onze kant zijn intussen reeds vol ongeduld om U met ons te kunnen meevoeren om deze streek, die U misschien nog niet kent, samen te ontdekken. Intussen staan wij natuurlijk geheel ter Uwe beschikking om antwoord te geven op al Uw vragen.

Met onze meest vriendelijke alsook enthousiaste groeten,,

Margaret en Philippe Casse
Floraliënstraat 64
1200 Brussel

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 0497 57 77 97
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 0495 26 14 79


Programma van deze 32nd May One Meet


Opsomming van de bedragen, al dan niet gedekt door de deelname in de onkosten


Deelnameformulier


Inschrijvingsformulier voor de etappes van de Heen- en terugreizen


Inschrijvingsformulier voor de Opera avond


Inschrijvingsformulier voor de parking van een gespan in Gotha

 

 

Flash News

2020 Poster NL

 

Gelezen in de pers

HVCB in cijfers

47
jaren

Dank aan onze sponsors

delen pv 170x120     Interparking Logo oakshed logo 170x120 octa logo 170 120  Porsche  170x120